25000,- Ft től 990,- ft szállítás!*

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Általános szerződési feltételek (Á.SZ.F.)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

www.bogibababoltja.hu

Amennyiben vásárlója kíván lenni a webáruházunknak, kérem olvassa végig az ÁSZF pontjait és csak abban az esetben rendeljen tőlünk, ha minden pontjával egyetért.

Jelen dokumentum tartalmazza a Hohl László egyéni vállalkozó, mint szolgáltató (továbbiakban „Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket (továbbiakban „ÁSZF”). Az ÁSZF tartalmazza a weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. Az  ÁSZF 2012.04.04 lép hatályba.

A Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Nyilatkozat rendelkezik, a Honlap impresszumában érhető el XXXXXXXXXXXXXXXX

SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

Név:       Hohl László egyéni vállalkozó

Székhely:  1037 Budapest Őzsuta utca 95

Üzlethelyiség:  1032 Budapest Ágoston utca 3.

Képviselő neve:  Hohl László

Cégjegyzékszám:

Bejegyző Bíróság:

Nyilvántartásba vételi száma: 4376964

Nyilvántartásba bejegyző hatóság: Budapest Főváros 03 kerületi Önkormányzat Jegyzője

Adószám: 55029715-2-41

Közösségi adószám:

Számlavezető pénzintézet: MKB Bank Zrt

Pénzforgalmi jelzőszám: 10102103-31234604-00000005

IBAN számlaszám:

Adatvédelmi nyilvántartási száma:NAIH-66588/2013.

Engedély száma:NAIH-66588/2013.

Telefonszám:  +36-20-454-2263

Fax:

E-mail: info@bogibababolt.hu

 

Áraink Forintban értendőek,tartalmazzák az áfát és a készlet erejéig érvényesek.

 

 1. honlapon folytatott tevékenység, felelősség, szerzői jog

A Honlap célja baba és kismama termékek értékesítése. A termékeknél megjelenített képek, illetve színek illusztrációk, ezért a valóságtól eltérhetnek.

A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek elhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

Ha a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

Szolgáltató és Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Felhasználó regisztrációját.

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Honlapon található tartalomról csak linkelt hivatkozással lehet információkat felhasználni az interneten, a következő feltételek betartása mellett:

- Jól látható módon, link formájában meg kell jelölni a forrást. A linknek az adott tartalmi elemre kell mutatnia.

- A www.bogibababolt..hu fő vagy aloldalainak más weboldalba történő beágyazása (például frame-ek segítségével) nem engedélyezett.

- A linkelő honlap nem keltheti azt a benyomást, hogy a www.bogibababolt.hu vagy a Szolgáltató támogatja az adott oldalon kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását, kivéve, ha erről a Szolgáltatóval, mint szerződő féllel kötött írásbeli szerződés másképpen rendelkezik.

- A linkelő honlap nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt a www.bogibababolt.hu, illetve a Szolgáltató és a linkelő honlap fenntartója között fennálló jogviszonyról és általában a Szolgáltató egyéb szolgáltatásairól.

- A linkelő honlap nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat.

- A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a honlapra mutató link azonnali eltávolíttatására, ha az oldal üzemeltetője azt felszólítás ellenére sem távolítja el, továbbá jogosult arra is, hogy a jogsértéssel összefüggő és felmerült kárának megtérítését követelje.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.bogibababolt.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

 1. Felhasználási feltételek

2.1. Honlap használatának és a rendelésnek a feltételei

A Honlap tartalmának minden része bármely Felhasználó számára ingyenesen, regisztráció nélkül elérhető. Ennek megfelelően a Honlapon történő vásárlásnak nem feltétele az érvényes regisztráció, tehát a weboldal böngészésére valamint a megrendelni kívánt termék kiválasztására és megrendelésére bejelentkezés és regisztráció nélkül is lehetősége van a Felhasználónak.

2.1. A webáruházban értékesített termékekre  vonatkozó általános tájékoztatás

A Webáruházban bemutatott termékeket több módon vásárolhatja meg:

 1. megrendelheti online

- házhozszállítással

 

 1. megvásárolhatja  személyesen a Boglárka Bababoltban (1032 Budapest Ágoston utca 3.)

Árak az áfát tartalmazzák, magyar forintban értendők, és egy darabra vagy egy csomagra vonatkoznak ( termékenként megjelölve) ! Az árak nem tartalmazzák a házhozszállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra!

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a www.bogi-bababolt.hu fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

 

3. A Honlapon történő vásárlás (kötelező tartalmi elemek)

3.1 Tájékoztatás a megrendelés folyamatáról és feltételeiről

A bemutatott termékekre a www.bogibababolt.hu webáruház ajánlattételi felhívást tesz közzé amit a vevő megrendelésével elfogad, így ajánlatott tesz, amit a www.bogi-bababolt.hu a visszaigazoló e-mail-el elfogadottnak tekint.

3.1.1. Regisztráció és annak törlése

www.bogi-bababolt.hu webáruházból történő vásárlás során nem kell regisztrálni.

3.1.2 Megrendelés

A vevő  a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba „link használatával teheti  Kosarába.

A Kosár tartalmának módosítására a” Kosár” linkre kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma módosítható, törölhető. Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a tovább linkre kattintást követően megjelenő összegző oldalon ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése adatait, módosíthatja a számlázási címet, kiválaszthatja a fizetés és a szállítás módját, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez.

Az összegző oldalról a Vissza linkre kattintást követően az Vevő  ismét igényeinek megfelelően módosíthatja Kosarának tartalmát, illetve egyéb adatait. A megrendelés feladására, az ajánlat  elküldésére az összegző oldalon található Rendelés elküldése linkre kattintást követően kerül sor, ezzel a vevő ajánlatott tesz vásárlásra.

3.2 Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

Minden beérkezett kosár megrendelést, ajánlatot  követően egy, maximum kettő munkanapon belül visszaigazoló e-mailt küldünk , hogy  elfogadjuk az ajánlatot és egyéb kérdésekkel  telefonon felvesszük Önnel a kapcsolatot.

Megrendelés feladására a www.bogibababolt.hu webáruházban  a Kosár használatával van lehetőség.  A www.bogi-bababolt.hu a Vevő vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Vevő részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni., mely azonban nem minősül az Vevő ajánlatát elfogadó e-mailnek. Amennyiben a visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Vevő részére nem érkezik meg, akkor a  www.bogi-bababolt.hu ajánlati kötöttsége, illetve az Vevő bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

3.2 Fizetési feltételei

www.bogibababoltja.hu webáruházban  utánvétes fizetésre van lehetőség.

 

3.3 Kiszállítás feltételei

A raktáron lévő termékek esetében ha tárgynap 08 óráig leadja rendelését, akkor 1 munkanap alatt vagy akár aznap  még  a futár átveszi  a wwwbogi-bababolt.hu raktárából , és 90% eséllyel másnap kézbesíti is.

A készleten jelenleg nem lévő termékeknél 2-6 munkanap a szállítás, amiről előre egyeztetünk.

1, Házhozszállítás utánvéttel 14990,- ft -ig 2480,-

2, 14990,- forint felett utánvéttel 1990,-­­­*

3, 25000,- forint felett 990,- *

*Eldobható pelenkára és textilpelenkára, textilkifogóra nem vonatkozik!!

4, Személyesen az üzletben 0,- forint Ha ezt az átvételi módot választja akkor lemond az internetes vásárlás elállási jogáról!, mivel a terméket megtekintette és kipróbálta.


5, Pelenka szállítás 2500,- Textil és eldobható pelenkákat csak ezen díj ellenében tudjuk szállítani,értékhatártól függetlenül.


6, Bútor szállítás előre utalással 3990,- Kiságyakat, járókákat,matracokat csak ezen díj ellenében tudjuk szállítani,értékhatártól függetlenül.

7, Bútor szállítás utánvéttel  4850,-   Kiságyakat, járókákat,matracokat csak ezen díj ellenében tudjuk szállítani,értékhatártól függetlenül.

 

3.5 Átvétel

A terméket személyesen is át tudja venni a Boglárka Bababoltban nyitvatartási időben( 1032 Budapest Ágoston utca 3.)

3.6 Számla

A termék átvételekor  papíralapú számla átadása történik ( a csomagban).

4.Elállási jog

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet rendelkezései alapján a Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéstől és visszaküldheti/visszaviheti a megrendelt terméket Szolgáltató a Honlapon kijelölt telephelyére:

Boglárka Bababolt1032 Budapest Ágoston utca 3

A fogyasztókra vonatkozó jogokat a 45/2014. (II. 5.) Korm. rendelet szabályozza, összefoglalva:

A fogyasztót elállási jog illeti meg. Az elállási jog

 • a termék átvételét követően,
 • vagy szolgáltatás esetén a szerződéskötést követően

14 naptári napon belül gyakorolható. 
A fogyasztó az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles visszajuttatni az árut a kereskedőnek. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül szolgáltató részére. A vásárló az esetben állhat el a vásárlástól anyagi következmények nélkül, ha a terméket eredeti állapotban vissza tudja szolgáltatni. Amennyiben a termékben kár keletkezett azt köteles Vevő a Szolgáltató részére megtéríteni. Az áru ellenértékét és a megrendeléssel kapcsolatos költségeket a "Hohl László egyéni vállalkozó" köteles 14 napon belül visszaszolgáltatni, a termék visszaszállításnak a költségét a vevő köteles ez esetben állni. A termék visszaküldésének költségén túl fogyasztót az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

 

Az átvétel dátumát bizonyítja a futár átvételi elismervénye.


Elállás esetén az eladó /www.bogi-bababolt.hu/ követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából, átalakításból, helytelen kezeléséből vagy tárolásból, erőszakos külső behatásból, nem garanciális szerviz szakszerűtlen beavatkozásából, vagy elemi okból eredő kárának megtérítését!

 

 

5.Szavatosság, Jótállás

5.1 Szavatosság

Hibás a teljesítés, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak.  Ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte( akció, árleszállítás), a kötelezett mentesül a szavatossági felelősség alól.

Az Eladó által a www.bogi-bababolt.hu webáruházban forgalmazott termékre vonatkozó jótállási és szavatossági igények érvényesítésének feltétele, hogy termék meghibásodása a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 1. a)elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget;
 2. b)ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőben, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

Szavatossági igényét személyesen a Boglárka Bababoltban jelezheti nyitvatartási időben.

 

5.2 Jótállás

Eladó kötelező jótállási felelősségére a Ptk. valamint az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) sz. Kormányrendelet rendelkezései az irányadóak.

A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó termékekre vonatkozóan a jótállás időtartama egy év.  A jótállási határidő a termék Vásárló részére történő átadása  napjával kezdődik . A fogyasztó a jótállási határidő alatt bármikor közölheti kifogását a kötelezettel. Ha a gyártó a fogyasztási cikkre a fenti jogszabályokban foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a forgalmazót megillető jogok a fogyasztói szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra. Az Eladó a jótállás időtartamát egyes termékek vonatkozásában kiterjesztheti (önkéntes jótállás). A jótállás időtartama alatt az Eladó a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

www.bogibababolt.hu  webáruházban értékesítet termékekre vonatkozó jótállási igények a jótállási jegy eredeti példányával érvényesíthetők. A jótállási feltételeket az adott termékhez tartozó jótállási jegy tartalmazza.

A Vásárló a termék rendeltetésszerű használata során bekövetkezett meghibásodása esetén panaszával a www.bogi-bababolt.hu webáruházhoz  fordulhat, illetve a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

6.1 Panaszügyintézés helyének, módjának,idejének meghatározása

1,levélben, a Boglárka Bababolt   címére címezve (1032 Budapest,Ágoston utca 3.);

2, telefonon, reggel 10.00-18.00-ig a + 36 20 4542263 telefonszámon

3, e-mailben, a Boglárka Bababoltnak címezve (info@bogibababolt..hu);

 1. írásban a Boglárka Bababoltba személyesen
 2. vagy  személyesen a Boglárka Bababoltban

a szóbeli panaszt a bolt nyitvatartási idejében, , minden munkanapon 10 órától 16 óráig,

a telefonon közölt szóbeli panaszt minden munkanapon 10 órától 16 óráig,

elektronikus eléréssel (a fenti e-mail címen) folyamatosan fogadja.

 

6.2 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek megjelölése

Amennyiben az Eladó és Vevő  között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vevő számára:


 1. Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve az Eladó üzletében elérhető. Az ide írott bejegyzésekre az Eladó  30 napon belül írásban válaszol.

  2. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Vevő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

 2. Egyéb rendelkezések

A www.bogi-bababolt.hu a Vevő megrendelését (ajánlatát) külön elfogadó e-mail útján fogadja el, melyben a Vevőt  tájékoztatja egyebek mellett a szerződés létrejöttéről, illetve a várható szállítás idejéről.. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A megrendelt termék a teljes vételár kifizetéséig az eladó tulajdonát képezik.

A www.bogi-bababolt fenn tartja magának  a jogot, hogy az ÁSZF mindenkori mosósítását nem jelenti be és az  azonnali hatállyal életbe lép.

 

Az ÁFSZ-be nem szabályozott kérdésekre a magyar jog az irányadó és ezen jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés  nélkül is irányadóak

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató

Bevezető

A Szolgáltató kötelessége a Honlap a www.bogi-bababolt.hu használatával összefüggésben folytatott adatkezelését a hatályos jogszabályokkal összhangban végezni és az Adatkezelési Nyilatkozatát az alábbi rendelkezésekre figyelemmel elkészíteni, továbbá adatkezeléssel kapcsolatos gyakorlatát a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kialakítani, így különösen:

 1. 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 2. 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (különös tekintettel a 13/A. §-ra)

 

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

www.bogibababolt.hu

Hohl László egyéni vállalkozó   (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.bogibababolt.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) webáruházat üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók (továbbiakban: Felhasználók) adatait kezeli. A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A Szolgáltató a Felhasználok adatait számlázásra, csomagküldésre, és létrejött szerződések bizonyítására, illetve belegyezéssel történő  hírlevél küldésére használja.

A Szolgáltató Felhasználok adatait az adatkezelési cél megvalósulásáig, vagy a Felhasználó  kérésére történő törlésig őrzi meg.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 1. a Szolgáltató általi adatkezelésre a Felhasználók önkéntes hozzájárulása, valamint, törvény alapján kerülhet sor.
 2. a Felhasználó a hozzájárulását a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.
 3. A 16. életévét betöltött kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges;
 4. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

 1. Név:     Hohl László
 2. Székhely: 1037 Budapest Őzsuta utca 95
 3. Képviselő neve: Hohl László
 4. Nyilvántartásba vételi száma:4376964
 5. Nyilvántartásba bejegyző hatóság:Budapest Főváros 03 kerületi Önkormányzat Jegyzője
 6. Adószám: 55029715-2-41
 7. Telefonszám: 06-20-454-2263
 8. E-mail: info@bogibababolt.hu
 9. Adatvédelmi nyilvántartási száma:NAIH-66588/2013.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A Szolgáltató Felhasználok adatait az adatkezelési cél megvalósulásáig, vagy a Felhasználó  kérésére történő  regisztráció törlésig őrzi meg.

A Felhasználó saját kérésére bármikor tudja regisztrációját törölni,ezt jelezheti hírlevél végén lévő leiratkozó linken, telefonon vagy e- mailban.

A Szolgáltató általi törlésére, ha külön a Felhasználó nem kéri akkor a Szolgáltató Felhasználó adatait az adatkezelési cél megvalósulásáig őrzi meg, majd törli rendszeréből.

A KEZELT ADATOK KÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSA

Szolgáltató Felhasználóról az alábbi adatokat tartja nyilván:

 

Technikai adatok:

-          a Felhasználó IP címe,

-          a használt operációs rendszer és más hasonló információk;

 

Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá.

 

Fontos, hogy a Felhasználó személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni, hiszen ezeket az információkat a Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra, tehát személyes azonosításra alkalmatlan módon használja fel.

 

Regisztráció:

 1. e-mail cím,
 2. teljes név,
 3. lakcím,
 4. szállítási cím
 5. telefonszámok.

 

A Felhasználó a vásárlási folyamat során további adatokat is megadhat, vagy meg kell adnia, amelyek azonban kifejezetten a vásárláshoz kapcsolódónak.

COOKIE elhelyezésére vonatkozó szabályok

A Szolgáltató által alkalmazott cookie-k kizárólagos célja, hogy a Felhasználó által kért szolgáltatásokat, tartalmakat részére biztosítani tudja.

A cookiek elhelyezésével egyszerűbb tájékozódási lehetőséget illetve egyszerűbb vásárlási folyamatot tud biztosítani a Szolgáltató. A cookie-kal kapcsolatos adattárolás a Felhasználó informatikai eszközén valósul meg. A Felhasználónak lehetősége van a cookie-kat törölni illetve blokkolni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében.

 

A cookiek lejárati ideje egy év.

 

A www.bogi-bababolt.hu külső (nem a Szolgáltató által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhat és ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért pedig a Szolgáltató minden felelősségét kizárja.

AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át, csak abban az esetben, ha az a megrendelés teljesítéséhez feltétlenül szükséges( futárszolgálat, online fizetés lebonyolítása).

A Szolgáltató szerződött partnere házhozszállításban:

Csomagpiac kft

Gödöllő

 

A fentieken túl a személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

ADATBIZTONSÁG

A Szolgáltató biztosítja a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

Felhasználó az adatait bármikor módosíthatja, továbbá jogosult adatai törlésének kérésére a megadott elérhetőségek útján. (cím, e-mail cím)

A Felhasználó tájékoztatása arról, hogy bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni.

Felhasználó személyes adatainak kezelése elleni tiltakozás esetei.

Jogorvoslati lehetőségek:

 1. A Felhasználó a bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy
 2. Felhasználó panasszal aNemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatalhoz fordulhat (http://www.naih.hu).

E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA

A Szolgáltató a regisztráció során a megadott e-mail címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve az igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó, tájékoztató jellegű e-maileket, valamint a Felhasználó hozzájárulásával küldött hírleveleket.

Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, valamint a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére..

HÍRLEVÉL

Felhasználó előzetes és kifejezett hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse;

 • hírlevél célja, hogy a Szolgáltató reklámot tartalmazó elektronikus üzenet formájában a Felhasználót tájékoztassa az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
 • ezzel a Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje;
 • hírlevélről való leiratkozás biztosítása (mely a Szolgáltató részére kötelező) és folyamatának ismertetése jelen dokumentum keretein belül.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató fenntartja a jogot, az Adatkezelési Nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Nyilatkozatban foglaltakat

Amennyiben a Felhasználó a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

Az Adatkezelési Nyilatkozat hatálybalépésének ideje2013 06.01

Vásárlási tudnivalók
Vásárlási tájékoztató
Az Hohl László egyéni vállalkozó (székhelye: 1032 Budapest Ágoston utca 3., adószám: Adószám:55029715-2-41, cégjegyzékszám: 4376964,
cégjegyzéket vezető bíróság: Budapest Főváros 03 kerületi Önkormányzat Jegyzője) vállalkozó, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések
részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) alapján, elektronikus úton, távollévők között történő
szerződéskötést megelőzően, az alábbiakról tájékoztatja a fogyasztókat:
A webáruházban megvásárolható termékek, szolgáltatások a Termékeinkmenüpontra kattintva listázhatóak, és megtekinthetőek a kapcsolódó
leírásokkal, és az árakkal.